Kulturno društvo Dr. Ivan Tavčar Poljane nad Škofjo Loko

 

4. SLOVENSKA PREGLEDNA RAZSTAVA DIGITALNE FOTOGRAFIJE 2007

 

kdpoljane@gmail.com

 

Prispela dela

22. 11. 2007                                         

 

Avtor

 

A.

MAKRO

 

B.

PROSTA

001 Saša Prosen

5

5

002 Tomaž Lanišek

5

5

003 Majda Štimec

5

5

004 Mirko Robba

5

5

005 Vasja Doberlet

-

5

006 Olga Kolenc

-

5

007 Robert Titan

5

5

008 Toni Štimic

5

5

009 Kaja Obidič

5

-

010 Zlata Ramovš

5

5

011 Vasja Marinč

5

5

012 Robert Hutinski

-

5

013 mag Anita Jamšek

-

5

014 Miran Orožim

5

5

015 Elo Mihevc

5

-

016 Marjan Artnak

5

5

017 Šimec Igor

4

4

018 Franc Črv

5

5

019 Valter Kranjc

5

5

020 Denis Čemažar

5

5

021 Jure Kravanja

5

5

022 Janez Krapš

-

5

023 Suzana Čotar

5

5

024 Bogdan Kralj

4

4

025 Bogdan Bricelj

5

5

026 Vasja Leban

5

5

027 Elica Tavčar

5

5

028 Izidor Jesenko

5

5

029 Mojca Perat

-

4

030 Boris Godnič

5

5

031 Ivan Šenveter

5

5

032 Marija Heberle Perat

3

5

033 Marko Makuc

5

5

034 Niko Sladič

5

5

035 Tomaž Levstek

5

5

036 Primož Hieng

-

5

037 Aleš Senožetnik

-

5

038 Milan Jezeršek

5

5

039 Stojan Spetič

4

5

040 Anton Cerar

-

5

041 Dušan Škrlep

5

5

042 Jani Novak

5

5

043 Klemen Klemenc

5

5

044 Marko Jarc

5

5

045 Edvard Pintarič

3

-

046 Sandi Novak

-

5

047 Aleksander Brunčko

-

5

048 Andraž Žnidaršič

5

5

049 Andrj Voh

5

5

050 Jerneja Jesenko

5

5

051 Denis Bozovičar

5

5

052 Nika Jesenko

5

5

053 Domen Dolenc

5

5

054 Janez Beguš

5

5

055 Irma Jesenko

-

5

056 Anja Jesenko

-

5

057 Aleksander Čufar

5

5

058 Tine Benedičič

5

5

059 Aljaž Rampre

-

5

060 Maksimilijan Planinc

-

5

061 Karno Bozi

-

5

062 Samo Jerele

5

5

063 Dare Brenko

5

5

064 Sašo Štiglic

-

4

065 Dejan Jauk

5

5

066 Anja Jerin

4

4

067 Milan Malovrh

2

5

068 Simon Podgoršek

5

5

069 Benjamin Vrankar

-

5

070 Marjan Jerele

5

5

071 Klemen Brumec

1

5

072 Jan Zajc

-

5

073 Nina Blaž

5

5

074 Gregor Bornšek

-

5

075 Anuška Vončina

5

5

076 Ludvik Velikajne

5

5

077 Dan Briški

-

5

078 Bernarda Jesenko Filipič

5

5

079 Špela Kragelj

-

5

080 Helena Race

-

5

081 Radivoj Klincov

-

5

082 Nada Cerar

5

-

083 Peter Cvenkelj

5

5

084 Milan Cerar

5

-

085 Štefan Matjaž Stepa

-

5

086 Vinko Lavtižar

5

5

087 Robert L. Horvat

-

5

088 Ana Šišak

-

5

089 Robert Brezigar

5

5

090 dr. Lado Kutnar

5

5

091 Viktor Šmid

5

5

092 Andrej Jarni

5

5

093 Mitja Vodušek

5

5

094 Miran Kačič

5

5

095 Iztok Novak

-

5

096 Nuša Dalla Valle

5

5

097 Janko Lipovšek

5

5

098 Oton Naglost

5

5

099 Dunja Wedam

5

-

100 Vlado Jehart

-

5

101 Simon Rekanovič

5

5

102 Jambriško Matjaž

4

4

103 Rok Godec

5

5

104 Lado Brišar

-

5

105 Tomaž Hožič

-

5

106 Žiga Gričnik

-

5

107 Franc Ferjan

5

5

108 Anja Kunčič

5

5

109 Peter Jerin

5

5

110 Janez Kukec Mezek

-

5

111 Aleš Jezeršek

-

5

112 Nejc Pajer

-

5

113 Janez Čadež

5

5

114 Marko Čadež

5

5

115 Lili Jazbec

5

5

116 Milan Jazbec

-

5

117 Mateja Absec

5

5

118 Aleš Komovec

5

2

119 Franci Horvat

5

5

120 Mira Gorenšek

5

5

121 Bojan Težak

5

5

122 Marjan Debelak

5

5

123 Jaka Ješe

5

5

124 Dušan Letnar

5

5

125 Jani Sedovšek

5

5

126 Žiga Čamernik

5

5

127 Klinar Peter

5

5

128 Rudi Jereb

5

5

129 Pavel Majerle

5

5

130 Dare Turnšek

-

5

131 Stanko Lavrič

5

5

132 Dare Šere

-

5

133 Cveta Zalokar Oražem

-

5

134 Hedvika Gomilar

-

4

135 Gorazd Ivan Gumzej

5

5

136 Domen Ambrož

5

5

137 dr. Milan Ambrož

5

5

138 Anica Šolar

5

5

139 Simona Seliškar

1

5

140 Matjaž Maležič

5

5

141 Petra Draškovič

-

5

142 Damjan Černe

5

5

143 Herman Čater

-

5

144 Dušan Jež

-

5

145 Matjaž Čater

4

5

146 Mitja Rošer

-

5

147 Uroš Prelovšek

5

5

148 Andrej Zdovc

-

5

149 Jože Makuc

5

5

150 Tadeja Šubic

-

5

151 David Brusnjak

-

5

152 Andraž Gregorič

-

5

153 Fredy Mohorich

5

5

154 Majda Debeljak

-

5

155 Peter Pokorn

5

5

156 Marija Maruša Maraž

5

5

157 Dušan Pavlica

5

5

158 Miran Rojko

-

5

159 Vinko Skale

5

5

160 Silvo Peternelj

5

5